Sklep numizmatyczny - Salon Numizmatyczny "Dzieje Złotego" - Przemyśl
  Start » Monety Świata » Andora » 1701 Moje Konto  |  Zawartość koszyka  

Andora - 2010, 10 Dinarów - Jan Paweł II + hologram

[1701] Cena: 249,00zł  *brak*
Andora - 2010, 10 Dinarów - Jan Paweł II + hologram
Kliknij zdjęcie(-a), aby powiększyć
Andora - 2010, 10 Dinarów - Jan Paweł II + hologram
Cechy monety
Nominał: 10 Dinarów
Emisja: 2010
Stempel: Lustrzany + 3D achromat. hologram
Materiał: Srebro Ag 925
Średnica: 40,00 x 28,00 mm
Waga: 28.28g
Nakład: 15 000
Stan: Mennniczy

Mennica Polska prezentuje unikalną monetę z achromatycznym hologramem 3D – „Jan Paweł II”. Po raz pierwszy na świecie technologia achromatycznego hologramu znalazła zastosowanie w produkcji monet!

Bezbarwny, w różnych odcieniach szarości, hologram przedstawia trójwymiarowy wizerunek twarzy Papieża, który w rzeczywistości jest płaski. Złudzenie optyczne jest zasługą użycia nanotechnologii, czyli zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, tj. od 0,1 do 100 nanometrów.

Podobnie jak w przypadku innych monet wykonywanych w Mennicy Polskiej, hologram ten jest hologramem integralnym czyli wykonanym wprost w materiale monety, w odróżnieniu od mających szerokie zastosowanie hologramów w postaci naklejki umieszczanej na wyrobie.

Moneta została wyemitowana przez Księstwo Andory z okazji 32. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Mennica Polska wybiła monetę w nakładzie do 15 000 szt., na krążkach monetarnych Ag 925, stemplem lustrzanym.

Awers: W centralnej części monety – wizerunek sylwetki Jana Pawła II z początków pontyfikatu. W tle – gotycka rozeta. Poniżej – herb Księstwa Andory. Pod herbem – znak Mennicy (m/w). U dołu, z lewej strony – napisy: 10 D. (nominał, 10 dinerów), 2010 (rok emisji) i PRINCIPAT D’ANDORRA (Księstwo Andory).

Rewers: W centralnej części monety – wizerunek twarzy Jana Pawła II z początków pontyfikatu. Wokół wizerunku papieża – roślinny ornament. Poniżej – odlew odręcznego podpisu papieża: Joannes Paulus pp II.

Uważany za jedną z najwybitniejszych osobowości 20 wieku, Jan Paweł II (18 maj 1920 – 2 kwiecień 2005) poświęcił swój pontyfikat na szerzeniu chrześcijaństwa na świecie.
Szczególnie zaangażowany w naukę, skupiał również swoją uwagę na młodzieży oraz aktywie pracował nad otwartym i tolerancyjnym dialogiem z innymi grupami religijnymi. Jan Paweł II istotnie zaznaczył swoją obecność w historii i bez wątpienia będzie zapamiętany jako przywódca duchowy, któremu najbliższe były idee światowego pokoju i sprawiedliwości.

Produkty podobne
1104 - The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay

select p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as products_price from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p left join specials s on p.products_id = s.products_id where opa.products_id = '1701' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1701' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]