Sklep numizmatyczny - Salon Numizmatyczny "Dzieje Złotego" - Przemyśl
  Start » Monety Polskie od 1995 » Dukaty lokalne / Zastępcze » 2009 » 1191 Moje Konto  |  Zawartość koszyka  

7 Dzionków 2009 - Lubawka

[1191] Cena: 18,00zł
7 Dzionków 2009 - Lubawka
Kliknij zdjęcie(-a), aby powiększyć
7 Dzionków 2009 - Lubawka
Cechy monety
Nominał: 7 Dzionków
Emisja: 2009
Stempel: zwykły
Materiał: Mosiądz
Średnica: 27mm
Waga: 8.4g
Nakład: 15 000
Moneta zastępcza - 7 Dzionków
Emitent: Urząd Miasta Lubawka

Moneta zastępcza "7 Dzionków" honorowana do 30.09.2009.
Producentem monet jest Mennica Polska SA.

Lubawka zlokalizowana jest w najniższym obniżeniu śródgórskim Sudetów Środkowych, u zbiegu Bobru i potoku Czarnuszki, w Bramie Lubawskiej, u podnóża Gór Kruczych, na wysokości ok. 500 m n.p.m.
Najstarsze ślady działalności człowieka na tych terenach sięgają czasów neolitu a pierwsza osada istniała już w X w. (plemię Zachodniosłowiańskie Bobrzan). Najwcześniejsza udokumentowana wzmianka, w której pada nazwa Lubavia, pochodzi z 1284 r. lecz za datę nadania praw miejskich powszechnie został przyjęty rok 1292 - przekazanie okolicznych terenów przez Bolka I (księcia świdnicko-jaworskiego) zakonowi cystersów z Krzeszowa. Przed otrzymaniem praw miejskich Lubawka dawała schronienie kupcom zmierzających do granicy czeskiej, ponieważ biegł tędy Bursztynowy Szlak łączący ziemie Europy północnej i południowej. W późniejszych czasach ziemie te przechodziły we władanie wpierw czeskie a później Habsburskie. Dziesiątki wojen, epidemii i klęsk żywiołowych na przestrzeni wieków nie oszczędzały miasta. Usytuowanie Lubawki zawsze powodowało jej odbudowę ze względów ekonomiczno-tranzytowych. W I połowie XX w. nastąpił szybki i intensywny rozwój miasta, które od tego czasu jest miejscowością wypoczynkowo-turystyczną.
Produkty podobne
1104 - The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay

select p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as products_price from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p left join specials s on p.products_id = s.products_id where opa.products_id = '1191' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1191' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]